Chế tạo, lắp đặt dàn calorifer Nhà máy Nhật Nam - Bình Dương

Tháng 3/2019 vừa qua, Cơ Năng Hiệp Thành đã thực hiện chế tạo, lắp đặt dàn calorifer cho Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Nam Khang 

Địa điểm lắp đặt: Nhà máy cao su Nhật Nam - Bình Dương