Chế tạo, lắp đặt lò hơi 1.5tấn/giờ Tiền Giang

Chế tạo, lắp đặt, kiểm tra, chạy thử, đưa vào sử dụng lò hơi sử dụng nhiên liệu củi, với đặc điểm chính sau:

  • Công suất thiết kế : 1200 kg/giờ với nhiên liệu củi chuẩn; Áp suất thiết kế: 8kg/cm2; Áp suất thử thuỷ lực: 12kg/cm2; Áp suất  làm việc: 6kg/cm2.
  • Nhiên liệu đốt chính:  100% nhiên liệu chính là: củi.
  • Kiểu lò nằm: gồm buồng đốt chuyên dùng, có dàn ống sinh hơi, 1 bao hơi, có ống  nước đối lưu, lò hơi chuyên dụng.
  •  Lò hoạt động tự động theo nước cấp vào và công suất hơi tiêu thụ.
  • Lò  có hệ thống xử lý khói bụi trước khi thải ra môi trường.
  • Cung cấp hồ sơ kỹ thuật phần chế tạo: bản vẽ cấu tạo, hồ sơ lý lịch, sơ đồ mạch điện lò hơi.

1.3 Địa điểm lắp đặt: Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.