Dự án chế tạo, lắp đặt dàn calorifer Nhà máy Linh Hương - Bình Phước

Vừa qua Cơ Năng Hiệp Thành đã thực hiện 2 dự án cho Công ty TNHH Công Nghệ và Môi Trường Nam Khang 

Địa điểm lắp đặt: Nhà máy chế biến mủ cao su Linh Hương - Bình Phước