Hệ thống sấy mủ cao su

Kiểu sấy: Sấy gián tiệp qua dàn calorifer Kiểu lò: Lò dầu truyền nhiệt đốt tầng sôi hoặc ghi xích Nhiên liệu: Đa nhiên liệu Công suất max: 300t/ngày
Thông tin chi tiết

Hệ sấy mủ cao su:

  • Kiểu sấy: Sấy gián tiệp qua dàn calorifer
  • Kiểu lò: Lò dầu truyền nhiệt đốt tầng sôi hoặc ghi xích
  • Nhiên liệu: Đa nhiên liệu
  • Công suất max: 300t/ngày