Phụ kiện ngành hơi, nước

Thông tin chi tiết

Chúng tôi cung cấp tất cả các phụ kiện đường ống cho ngành hơi, nước: Bích, co, tee, bầu giảm, cút, kép… với đầy đủ kích cỡ các loại DN15-DN150.